Zoek vacatures


Administrator CS

Titel: Administrator CS
Werkgever: Carriere
Plaats:
Provincie: Limburg

Doel

Bieden van een optimale service aan de klanten/correspondenten van H. Essers door een coordinerende, bemiddelende rol te spelen tussen klant/correspondent en H. Essers, teneinde de tevredenheid over onze dienstverlenening te verzekeren.

Resultaatsgebieden

Fungeren als centraal aalspreekfiguur voor de toegewezen klant(en)/correspondent(en) zodat de klant/correspondent een vlotte samenwerking met H. Essers ondervindt en de klantenbinding optimaal is.

 

 • Begeleiden van de klant/correspondent bij vragen en problemen, zowel telefonisch als per mail, en doorverwijzen naar de juiste persoon.
 • Zo snel mogelijk het behandelen van transportklachten
 • Achterhalen van de oorzaak van de klacht status van de zending of locatie van chauffeur raadplegen, planner om meer uitleg vragen.
 • Informeren van de klant/correspondent wat misliep en afspraken maken over correctieve en preventieve maatregelen. Steeds in samenspraak met de planning. Bij structurele problemen: escaleren en eventueel voorstel tot verbetering.
 • Behouden van het overzicht en voeling met frequentie en intensiteit van klachten en diensthoofd hierover informeren zodat deze voorbereid naar meeting met klant kan vertrekken.
 • Up to date houden van de klant wanneer een meerkost doorgefactureerd zal worden.
 • Uitzonderlijk deelnemen aan kwartaalmeetings (zodat contactpersonen elkaar leren kennen) 
Opvolgen van alle zendingen van de toegewezen klant(en)/correspondent(en) geinformeerd kan worden over de status van zijn zendingen en snel kan reageren wanneer er iets misgelopen is.
 
 • Dagelijks opvolgen van de - door het magazijn uitgevoerde - stockscan zodat er geen zendingen van de toegewezen klanten in de eigen magazijnen zijn blijven staan.
 • Bekomen van ontbrekende informatie en aanpassen in het systeem.
 • Zo snel mogelijk identificeren van problemen met zendingen en aan de klant/correspondent melden.
 • Voorstellen van correctieve acties aan de planning, erover waken dat de misgelopen zending alsnog ter plaatse raakt en, indien nodig, escaleren.
 • Toekennen van reason codes voot iedere gemiste zending (zowel afhaling als levering.) 
Zo goed mogelijk verdedigen van de balangen van de toegewezen klant(en)/correspondent(en) binnen de eigen firma, soch steeds met de belangen van de eigen firma in het achterhoofd, teneinde de klanttevredenheid, -behoud en toevertrouwing van andere opportuniteiten.
 
 • Meedenken met de klant/corrospondent en proactief voorstellen formuleren om hem nog beter van dienst te zijn zonder nadelig effect voor de eigen firma.
 • Overtuigen van planners om specifieke maar realistische opdrachten/vragen van de klant uit te voeren, die in het standaard netwerk van H. Essers niet vervuld zouden worden.
 • Controleren en reviewen van het order zodat de kans dat er iets misloopt met de zending verkleint.
 • Nakijken en corrigeren van de afmeldingen in het systeem ter voorbereiding van de Performance- rapporten voor het diensthoofd 
Criteria
 
1.  Kennis
 
 • Goede kennis van organisatie H. Essers
 • Goede otganisatiekennis van de toegewezen klant/correspodent
 • Basisinzicht in transportprocessen
 • Goede kennis TMS, Transics
 • Basiskennis Microsoft Office
 • Grondige kennis Nederlands en hoofdtaal van de klant/correspondent, zowel modeling als geschreven
 • Indien van toepassing kennis rond voedselveiligheidsnormen (vb ACS-22, ACS-17 of BRC) is zeker een pluspunt. 
 2. Vaardigheden
 
 • Op heldere manier informeren en feedback geven; mondeling en schriftelijk, zowel intern als extern
 • Klantvriendelijk en diplomatisch in het formuleren van problemen en oplossingen
 • Overtuigingskracht 

3. Attitudes

 

 • Klantvriendelijk en servicegericht
 • Poactief probleemoplossend vermogen
 • Assertiviteit
 • Maturitet: Klant/correspondent moet gevoel hebben dat niemans anders zijn belangen beter kan verdedigen
 • Nauwkeurig en punctueel